2.203. Måle masse med klokke

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 5
  • 1434
  • PDF

Rapport: 2.203. Måle masse med klokke

Hensikten med denne øvingen var å studere en elastisk pendel for så å kunne bestemme massen til et legeme ved hjelp av en klokke ved å bruke en fjær som en elastisk pendel og måle svingetida T til loddet.

Utdrag

I denne øvingen skal vi bruke fjæra som en elastisk pendel. En elastisk pendel består av en masse som henger i en elastisk fjær. Hvis man drar massen litt ned og slipper vil pendelen svinge vertikalt med tilnærmet konstant periode. Svingetida T for en elastisk pendel med massen m er gitt ved likningen

Konstanten k er fjærstivheten i Hookes lov... Kjøp tilgang for å lese mer

2.203. Måle masse med klokke

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.