2.2 Strekking av seigmann

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 6
 • 8
 • 651
 • PDF

Rapport: 2.2 Strekking av seigmann

Hensikten med forsøket er å gjennomføre en modellering og finne frem til Hookes lov: F(x) = kx
Deretter skal vi studere modellen for rette linjer som er: f(x) = Ax + B.

Hypotese:
Vi tror at seigmennene kommer til å bli strekket like langt med like stor kraft. Vi tror heller ikke at fargen på seigmennene vil spille noe rolle.

Innhold

Hensikt
Hypotese
Utstyrsliste
Arbeidsgang
Resultater
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Arbeidsgang:
1. Fest kraftmåleren på beina til seigmannen. Legg seigmannen oppå en linjal og hold fast hodet på seigmannen slik det er vist på bildet.
2. Mål sammenhørende verdier mellom kraft og forlengelse av seigmannen. Målingene gjøres for små og store ”strekk”. Gjør målingene for seigmenn med forskjellig farge.
3. Tegn koordinatsystem med forlengelsen langs x-aksen og kraften langs y-aksen. Marker de målte verdiene dine i koordinatsystemet.
4. Finn en matematisk modell for sammenhengen mellom kraft og seigmennenes forlengelse.
5. Generaliser den matematiske modellen til en generell... Kjøp tilgang for å lese mer

2.2 Strekking av seigmann

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Trudde formlene var også med, det var bra skreva bare at formlene og utregninger kunne også ha vært med!
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra forsøk, problemstilling, gjennomføring og resultat - fin framstilling
 • 18.10.2013
  lastaohtoa s btab b loa oahw
 • 11.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Likte denne rapporten, både oppsettet og innholdet :)