Andre verdenskrig - notater

Se flere anmeldelser 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 (19 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Historie

Karakter

4

Antall sider

8

Antall ord

3889

Filformat

PDF

Sammendrag: Andre verdenskrig - notater

Faktaoppgave om andre verdenskrig, som blant annet ser på årsakene til krigen, invasjonen av Norge, motstandsbevegelser, skolegang og flyalarm, mat samt jødene i Norge.

Innhold
Hva var årsaken til andre verdenskrig?
Hvorfor?
Hva er Operasjon Weserubung, og hva gikk den ut på?
Hvorfor hadde tyskerne en kjempehær i Norge?
Den norske motstandsbevegelse.
Hva kan grunnen være til at Trondheim var et av de primære tyske mål i
1940?
Vidkum Qusling og Nasjonal Samling.
Josef Terboven.
Trondheims krig
Hvorfor var det ingen Trøndere som stoppet mennene ”Tyskerne”?
9. april 1940.
Skolegang
Skoletid

Flyalarm

Lærerkamp

Utstyr og mat
Det faglige
Undertrykkelse og vold
Hva har den tyske okkupasjon kostet Norge?
Jødene i Trondheim?

Utdrag
Hva var årsaken til andre verdenskrig?

En av de viktigste faktorene til andre verdenskrig var Versailles- trakten som blant annet gikk ut på at Tyskland måtte ta på seg skylden for den første verdenskrig. Tyskland måtte også betale store krigsskadeerstatninger til Frankrike. Tyskland var irritert og fattig, arbeidsledigheten og inflasjonen herjet. Adolf Hitler så på dette som en stor sjanse til å få makten. Gjennom henrykkende taler og løfter om arbeid. I 1933 fikk han makten. Gjennom Det Nasjonalistiske Arbeiderpartiet altså Nazipartiet. Samme år ble han rikskansler og tok diktatorisk makt... [Les mer nå]