1.verdenskrig og økonomisk krise

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 3
  • 1835
  • PDF

1.verdenskrig og økonomisk krise

Her har du en oppgave som handler om 1. verdenskrig og den etterfølgende økonomiske krisen. Oppgaven inneholder utløsende og grunnleggende årsaker til 1. verdenskrig, samt en refleksjon rundt skyldspørsmålet. I tillegg ses det på årsaker til og konsekvenser av den økonomiske krisen på 1930-tallet.

Utdrag

Grunnleggende årsaker er som regel drivkrefter eller ulike forhold som bidrar til å sette i gang krig og konflikter. De grunnleggende årsakene er oftest hovedårsakene og dermed de viktigste, ettersom de utløsende årsakene stort sett kun har en betydning for tidspunktet. Kolonikappløpet og imperialismen, hvor internasjonal status var hovedmålet, var en av de grunnleggende årsakene til 1.verdenskrig. Som en følge av imperialismen ble store deler av Afrika og Asia ble underlagt europeisk kontroll. Etter hvert som den økonomiske veksten i Tyskland tiltok, ble ønsket om kolonier og innflytelse større. Otto von Bismarck deltok i kampen om oversjøisk dominans. Tyskland ble ansett som en sterk konkurrent og deres stormaktambisjoner truet Storbritannia sin posisjon som den sterkeste makten til sjøs og som industrinasjon. Dette ledet til ustabilitet på internasjonalt nivå ettersom samarbeidet mellom de ulike landene stadig ble svakere. Den tyske admiralen Alfred von Tirpitz ledet et flåteprogram som styrket trusselen mot SB. Britene så det nødvendig å øke sin egen krigsskipsproduksjon. Våpenkappløpet bidro til å øke spenningsnivået mellom landene. Masseproduksjonen av våpen medførte dessuten at større armeer kunne bevæpnes. I sin helhet var flåtepolitikken og opprustningen med på å skape en fiendtlig atmosfære.

En annen grunnleggende årsak til krigen kan sies å ha hatt sitt utspring i ulike ideologier, spesielt nasjonalismen. Nasjonalismen var spesielt viktig i Serbia. De osmanske tyrkernes styre på Balkanhalvøya brøt sammen etter 1900 og de ulike folkegruppene fikk en mulighet til å frigjøre seg. I Serbia vokste det frem en nasjonalistbevegelse som sluttet seg til den panslaviske ide om at alle slaviske folk burde danne en egen nasjonalstat... Kjøp tilgang for å lese mer

1.verdenskrig og økonomisk krise

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.