1.1-1.3 i kap. 1 Språk og modeller i Kjemi 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 1899
  • PDF

1.1-1.3 i kap. 1 Språk og modeller i Kjemi 1 | Sammendrag

Her finner du et sammendrag som tar for seg del 1.1 til 1.3 i kapittel 1 "Språk og modeller" i læreboken "Kjemi 1". Avsnittene sammendraget tar for seg er altså "Atomlæren", "Kjemisk binding" og "Navnsetting", og det redegjøres blant annet for elektronegativitet, molekyler, bindingstyper, orbitaler osv.

Utdrag

Demokrit- 440 år før kristus
Filosof som lurte på hva ting i naturen besto av. Han tenkte seg at hvis du deler for eksempel et ark veldig mange gagner vil du få en byggesten som ikke kan bli mindre. Denne byggestenen kalte han atom. Atom kommer fra ordet atomos og betyr udelelig.

Aristoteles – 350 år f. Kristus
Filosof som bygget på filosofien til Demokrit. Det han var uenig med Demokrit om var at alt var laget av unike atomer. Aristoteles trodde derimot at det fantes noen grunnelementer som alt besto av. Disse var vann, jord, luft, ild og eteren.

Fra ide til modell
Thomson – 1890
Thomson trodde at atomet var bygget opp av to forskjellige partikler, der en var stor og positive, i mens den andre var liten og negative. Dette var den første modellen og ble kalt rosinbollemodellen.

...

Orbitaler: energinivåer
I følge elektronskymodellen så kan elektronenes plassering rundt et atom, beskrives gjennom orbitaler. Orbitalene viser til området der det er mest sannsynlig at et elektron er plassert. Modellen tar altså avstand fra teorien om at elektronene beveger seg i baner rundt atomet i Bohrs skallmodell. Likevel kan
vi bruke skallene fra Bohrs modell, for å så dele inn skallen i orbitaler, eller energinivåer. Antall elektroner i hver orbital bestemmes etter følgende uttrykk...

...

Ioneforbindelse
Ion: et ladd atom
Ionebinding: Binding mellom et ikke-metall og et metall som skyldes elektrostatiske tiltrekningskrefter. Metallet gir fra seg elektroner til ikkemetaller, og det blir dannet et positivt og et negativt ion. Ladningforskjellen holder atomene sammen...

...

Molekyl
Molekyl: forbindelser der atomene er bundet gjennom kovalent binding. Molekyler dannes av to eller flere ikkemetaller.

...

Dipol
For et molekyl skal være en dipol, så molekylet ha motsatt ladede poler på forskjellige steder. Dette kan skje på forskjellige måter. Vi kan bruke et vannmolekyl som eksempel... Kjøp tilgang for å lese mer

1.1-1.3 i kap. 1 Språk og modeller i Kjemi 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.