Øvelse om Newtons Lover

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 6
  • 7
  • 2189
  • PDF

Rapport: Øvelse om Newtons Lover

Et forsøk om newtons lover og hvordan de fungerer i en heis.
PS! For fullt utnytte av denne rapporten bør den åpnes på en windos pc-et ettersom word på mac ikke klarer å lese formelvisningen i oppgaven.

Lærers kommentar:
Lærerens kommentar var at det var en bra og litt for nøye skrevet rapport, med at noe av infoen var overflødig.
Han sa også av kunne diskutere litt nærmere hva som er feil og hva som er usikkerhet i feilkildene.

Hensikten med forsøket var å se på Newtons lover, samtidig å se på sammensatte systemer. Vi skulle også se på indre og ytere krefter i sammensatte systemer. Dette gjelder spesielt de ytre kreftene. Samtidig som vi skulle lære å forstå hvordan en heis funker og hva en vekt egentlig måler, samt at en vanlig badevekt ikke passer perfekt til måling av masse.


Hensikt
Utstyrsliste
Fremgangsmåte
Observasjoner
Tolkning av resultater
Konklusjon
Feilskilder (det som er usikkerhet er markert med blått, mens feilene ikke er det)

Øvelse om Newtons Lover

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.