Øvelse DNA elektroforese

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 323
  • PDF

Rapport: Øvelse DNA elektroforese

Dette er en øvelse om DNA elektroforese vi gjorde på skolen.

Innhold

Innledning
Utstyr
Framgangsmåte
Resultat

Utdrag

Innledning:
Elektroforese er en biokjemisk teknikk, hvor man ved hjelp av et elektrisk felt kan separere mange typer organiske molekyler fra hverandre. Elektroforese brukes til å separere DNA–fragmenter av ulik størrelse. Prinsippet er at man tar DNA ofte fra forskjellige personer, da metoden ofte brukes til å knytte DNA opp mot en person i kriminalsaker eller ved eventuelle slektskaps saker. DNAet putter man i en "brønn" i en Gel, altså et hull. Før DNAet blir lagt i brønnen tilsettes det et restriksjonsenzym, som kutter DNAet opp i fragmenter mellom gitte basepar,om det ikke oppstår noe signifikant avvik mellom de to forskjellige forsøkene benyttes et annet restriksjonsenzym som kutter annerledes, da vil sannsynligheten for feil bedømmelse reduseres drastisk.

Framgangsmåte:
- Elektroforesecellens 2 bufferkammer fylles forsiktig med buffer til bufferen langsomt over og dekker gelen (200-300 ml buffer).
- Prøvevæsken pipetteres ned i de hullene kammens tenner har dannet i gelen.
- Skyv forsiktig elektroforese cellens lokk på plass.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Øvelse DNA elektroforese

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.12.2015
    Kanskje litt vel tynn, kunne forklart mer hva som skjer og hvorfor.