Økonomistyring: Sammendrag kapittel 7-8

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 310
 • PDF

Økonomistyring: Sammendrag kapittel 7-8

Sammendrag av kapittel 7 og 8 fra vg2 økonomistyring.

Oppgaven inneholder notater fra kapitlene om rentabilitet, finansiering, betalingsevne og produktkalkyler.

Innhold

Rentabilitet
Finansiering
Betalingsevne
Produktkalkyler

Utdrag

Kap 7

Rentabilitet
Rentabilitet – den avkastningen bedriften får på den investerte kapitalen
resultat
investert kapital

Av totalkapital: (resultat før skattekostnad + finanskostnader) * 100%
gjennomsnittlig totalkapital
Av egenkapital: resultat før skattekostnad * 100%
gjennomsnittlig egenkapital

Må ligge over risikofrie ''investeringer'' som bank (6-7%)
Vurderes i forhold til risikoen

Forbedringer: minke kapital (risiko – innskutte penger), mindre gjeld =mindre renter, øke inntektene, kutte kostnader

Finansiering
Måten bedriften har skaffet seg pengene, og hvordan denne kapitalen er anvendt

---

Kap 8
Produktkalkyler

Inntakskost (direkte kostnad) inntakskost
+ indirekte kostnader
= Selvkost + avanse
+ fortjeneste... Kjøp tilgang for å lese mer

Økonomistyring: Sammendrag kapittel 7-8

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 27.03.2014
  Kunne vært mer utfyllende når det gjelder regnskapsanalyse. Hatt med flere krav o.l
 • 05.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra fikk vite mer da
 • 19.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mangelfull
 • 08.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra fasiten :)