Stikkord til Økologi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 4
 • 1625
 • PDF

Stikkord til Økologi | Sammendrag

Her finner du nyttige stikkord som oppsummerer de viktigste emnene innenfor økologi. Sammendraget gir deg en god oversikt over viktige begreper i økologi, og er et godt supplement når man skal lære om dette temaet i naturfag. I tillegg til forklaringer på begreper, kan du finne svar på forskjellige problemstillinger som f.eks. hvorfor endres det biologiske mangfoldet i Norge, og trusler mot det biologiske mangfoldet.

Innhold

OPPSUMMERING/STIKKORD
Hvorfor endres det biologiske mangfoldet i Norge?
Naturlig utvalg og tilpasning
Trusler mot det biologiske mangfold
Hvorfor bevare (ikke fjerne?) det biologiske mangfoldet
Kamp om genene
Tre typer biologisk mangfold
Interessekonflikter
Fremmede arter i norsk natur
Forskjellige typer ”verdier”

Utdrag

Abiotiske faktorer: det er ikke- levende organismer f. eks lys, vind, karbondioksid, oksygen og jordas PH.

Biotiske faktorer: alle levende ting i et økosystem F. eks abbor, ørekyt, planteplankton, oter, fiskelus

Habitat: et område der en art velger å holde seg i. det vil si at de biologiske og fysiske kravene til en art er i samsvar med krav il livsmiljø. F. eks habitat til en kanin er skog.

(Økologisk)Nisje: Alle dyrene/plantene i et økosystem har på en måte et ”krav” til et levested for å overleve, der vi lærer hvilken rolle de spiller i økosystemet, hvordan de lever, at de trenger både abiotiske og biotiske miljøet for å overleve. det er jobben til arten, hva den gjør i økosystemet, altså hva slags rolle hva en art har i et økosystem f. eks til harnøren= å spise fisk. Hvis to dyr som lever i samme habitat, hvorfor er det viktig? - den som blir best tilpasset, overlever nok. f. eks USA, dyrene ble utryddet. Er både de abiotiske og biotiske faktorene.

Produsenter: alle plante som produserer et organisk stoff av uorganiske stoffer f. eks fotosyntese. Det er derfor ALLTID planter kommer først i en næringskjede fordi næringskjeder begynner alltid med grønne planter. De er produsenter siden de driver fotosyntesen. Vi kaller dem også naturens produsenter f. eks planter, bakterier, alger. Kort sagt er det dyr/planter som lager næring til seg selv og andre for spredning, beskyttelse og andre strategier.

Forbrukere/ konsumenter: Konsumentene er planteetere som lever av produsentene, altså plantene. De er avhengige av produsentene for å leve

Nedbrytere: organismer som lever av døde planter og dyr. De mest vanlige er bakterier og sopp. Nedbrytningen av... Kjøp tilgang for å lese mer

Stikkord til Økologi | Sammendrag

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 25.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra! Jeg vil nok lære mye til prøven takket være dette arket. Takk!
 • 29.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Meget bra! Hjalp litt til en prøve i Økologi i Naturfag på VG1.
 • 27.09.2017
  Skrevet av Elev på Vg1
  hjalp meg mye til prøven
 • 29.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig kort og enkelt.