Årsprøve i geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 4800
 • PDF

Årsprøve i geografi

Teksten inneholder oppgaver fra hele pensum i geografi vg1 og var forbereding gitt av læreren før årsprøven.

Innhold:

1. Grei ut om fordeler og ulemper med ulike kartprojeksjoner.
2. Tegn og forklar de forskjellige typene vulkaner
3. Forklar forskjellen mellom en forekomst og en ressurs. Gi eksempler
4. Hva mener vi med lokaliseringsfaktorer for industri? Nevn noen eksempler på slike.
5. Hvilke sektorer er det vanlig å dele næringslivet inn i? Hva er karakteristisk for hver sektor?
6. Grei ut om de tre hovedtypene bergarter, og hvordan de er dannet.
7. Grei ut om hvordan jordkloden er bygd opp, og om teorien om platebevegelse.
8. Forklar hvordan isbreer kan erodere, og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper.
9. Hva har preget flyttestrømmen i Norge de siste tiårene (etter 1960), og hva fører dette til?
10. Gjør greie for hvilke faktorer som bestemmer vær- og klimaforholdene i Norge. Vis til eksempel.
11. Grei ut om hvordan ytre krefter har vært med på å forme landskapet i Norge, og hvis til eksempel på steder der de ulike kreftene har satt spor.
12. Gjør greie for globale hav- og luftstrømmer og forklar hva de har å si for klimaet.
13. Forklar hvordan jordas indre krefter kan forårsake naturkatastrofer og gi eksempler på hvilke virkninger det kan ha på samfunn som blir rammet.
14. Grei ut om hvordan man har utnyttet naturressursene i Norge, og drøft hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosettingsmønster.
15. Grei ut om den demografiske overgangen, og knytt denne til utviklinga i Norge.

Årsprøve i geografi

[32]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 • 28.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  en veldig bra og oversiktlig oppgave, som kan hjelpe svært mye.
 • 19.01.2016
  Skrevet av Student på 5. år
  Dette dekker pensum. Greit å repetere til eksamen
 • 01.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  thumbs up!! Veldig bra skrevet