Årsaker og virkninger ved første verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 2
 • 858
 • PDF

Årsaker og virkninger ved første verdenskrig

Oppgaven var å gjøre rede for årsaker og virkninger ved første verdenskrig.

Oppgaven utdyper:
- Grunnleggende, medvirkende og utløsende årsaker
- Virkninger

Portal

Elevens kommentar

Enkelte punkter kan utdypes mer.

Utdrag

Grunnleggende årsaker:
1 – Imperialisme – stormaktene ville vise muskler og så på hverandre som kunkurrenter om makt, markeder og prestisje.
2 – Tysklands stormaktsambisjoner – etter den fransk-preussiske krigen i 1871 ble Tyskland den største makten på kontinentet, og det var skapt en dyp splittelse mellom Tyskland og Frankrike. Spesielt pga. området Alsace-Lorraine, som ble erobret av tyskerne. Det nye tyskland måtte leve med faren for revansjekrig. Dette viste den tyske kansleren Otto von Bismarck, noe som påvirket den tyske politikken i stor grad. Han bygde blant annet et alliansesystem, som senere bringer til den neste årsaken. Situasjonen endret seg i 1890 da keiser Villhelm 2. avsatte Bismarck og innledet sin ”Weltpolitik”, med målet å bygge Tyskland til en stormakt. Han fornyet dessuten ikke den gamle avtalen de hadde med Russland, som åpnet for en russisk-fransk allianse.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Årsaker og virkninger ved første verdenskrig

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 21.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette gir en god oversikt over årsaker og konsekvenser av WWI, men det er gjennomgående en god del skrivefeil...
 • 31.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Følger boka og informasjonen er helt ok. Funker bra til øving før prøver
 • 06.03.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er mye bra informasjon her, men veldig mange skrivefeil.. Det er det eneste som trakk ned.
 • 24.11.2019
  dårlig