Øveark til Kjemi 1 Kapittel 9

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 26
 • 6276
 • Word2007

Sammendrag: Øveark til Kjemi 1 Kapittel 9

Oppsummering av kapittel 9: Organisk kjemi, fra boka "Kjemien stemmer".

Kjemien stemmer

Innhold

9.1 Organisk kjemi – karbonforbindelsenes kjemi
Organiske forbindelser kan også fremstilles i laboratorier
Karbonforbindelser i kjeder og ringer
Stoffgrupper og funksjonelle grupper
Forskjellige formler for organiske forbindelser
9.2 Hydrokarboner
Undergrupper av hydrokarboner
Alkaner – struktur og navn
Isomere forbindelser av alkaner
Alkaner – egenskaper og bruk
Alkaner er lite reaktive, men brenner
Alkener og alkyner – struktur og navn
Alkener og alkyner – egenskaper og bruk
9.3 Navn på forbindelser med én funksjonell gruppe
Systematiske navn
9.4 halogenerte alkaner
Struktur og navn
Fremstilling
Egenskaper og bruk
9.5 Alkoholer
Struktur og navn
Fremstilling av to viktige alkoholer
Egenskaper og bruk
9.6 Aldehyder
Struktur og navn
Fremstilling
Egenskaper og bruk
9.7 Ketoner
Struktur og navn
Egenskaper og bruk
Fremstilling
9.8 Karboksylsyrer
Struktur og navn

Egenskaper og bruk
Fremstilling
9.9 Estere
Fremstilling
Struktur og navn
Egenskaper og bruk
9.10 Etere
Struktur og navn
Egenskaper og bruk
Fremstilling
9.11 Aminer
Struktur og navn
Egenskaper og bruk
9.12 Forbindelser med flere forskjellige funksjonelle grupper
Karboksylgruppen prioriteres
Karboksylsyrer med andre funksjonelle grupper
9.13 Isomeri – en oversikt
Strukturisomeri
Stereoisomeri
9.14 aromatiske forbindelser
Benzen og andre aromatiske hydrokarboner
Benzenderivater
Fenoler
Benzosyre og andre aromatiske karboksylsyrer
Aromatiske aldehyder
9.15 Stoffgrupper – en oversikt

Utdrag

Øveark til Kjemi 1 kapittel 9 Organisk kjemi
9.1 Organisk kjemi – karbonforbindelsenes kjemi
Organiske forbindelser kan også fremstilles i laboratorier
Organisk kjemi omfatter alle forbindelser som har C-atomer i molekylene, men det er noen unntak. Oksider av karbon (CO og CO2), karbonsyre (H2CO3) og blåsyre (HCN) og salter av disse syrene regnes som uorganiske forbindelser.
Karbonforbindelser i kjeder og ringer
I 2007 ble det registrert ca. 30 millioner organiske forbindelser. Årsaken til at det fins så mange organiske forbindelser, er at karbonatomer har en spesiell evne til å binde seg til hverandre med kovalente bindinger og danne kjeder og ringer. Hvert karbonatom har fire ytterelektroner og mangler fire elektroner for å ha fullt skall. Et karbonatom kan derfor danne fire kovalente enkeltbindinger. Et C-atom kan også inngå i en dobbeltbinding eller en trippelbinding med et annet C-atom. Slik kan karbonatomet være bundet til ett, to, tre eller fire andre C-atomer. Rekken av C-atomer kan danne åpne kjeder eller ringer, og disse kan i tillegg ha forgreninger.
Karbonatomene kan også binde seg til andre atomer som H, O, N og Cl. Muligheten for å danne ulike molekyler og til dels store molekyler blir dermed stor... Kjøp tilgang for å lese mer

Øveark til Kjemi 1 Kapittel 9

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 30.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig deltaljert og nyttig før en prøve. En godskrevet sammendrag og til stor hjel hvis man slitter med å skrive notater.:)
 • 05.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Er jo bare kopiert rett fra boken? Kunne spart de poengene, og heller bare lest akkurat det samme i boken.
 • 04.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  anbefalles den !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16.03.2014
  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll