Å tolke et bilde

Se flere anmeldelser 4 4 4 4 4 4 (2 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Norsk

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

1

Antall ord

195

Filformat

Word2003

Sammendrag: Å tolke et bilde

Hvordan man tolker et bilde.

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.