Om Studienett

Studienetts formål er å hjelpe elever til å få en bedre karakter til eksamen. Dette gjør vi ved å tilby faglig, målrettet hjelp til leksearbeidet, innleveringer og andre skriftlige oppgaver i løpet av skoleåret. Hjelpen skal være et supplement til den daglige undervisningen.

På Studienett.no finner du en kunnskapsbank med oppgavebesvarelser, notater og nett-bøker. Studienetts kunnskapsbank består av faglig materiale utarbeidet av Studienetts egen redaksjon og oppgavebesvarelser skrevet av elever i videregående skole.

Oppgavebesvarelsene skal være til inspirasjon både med tanke på form, struktur og innhold. Derfor er alle innsendte oppgaver kvalitetssikret av vår redaksjon.

Vi tror at man kan lære mye av de gode eksemplene (oppgaver med karakteren 4, 5 eller 6). Men man kan også lære av ikke så gode oppgaver (de som har fått karakteren 2 eller 3), hvis man også får forklart hvilke feil og mangler oppgaven har.

Det er ikke lenger mulig å legge til oppgaver på Studienett.no.
Alt nytt materiale produseres nå av Studienetts redaksjon.

En ytterligere hjelp

I tillegg lager Studienetts redaksjon flere produkter som alle sikter mot å forberede elevene til eksamen. Vi utgir bl.a. veiledninger, analysemodeller, notatark til litterær analyse, lærerkommenterte besvarelser og modellbesvarelser. Vi kaller dette materialet for gullprodukter.

Gullproduktene er en ytterligere hjelp til den konkrete oppgaven som eleven søker inspirasjon til. Når eleven laster ned en oppgave, vil han/hun ofte få tilbud om et gullprodukt til den konkrete oppgaven. Henter en elev f.eks. en analyse og tolkning av novellen "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson, vil eleven også få tilbud om en analysemodell for novelle som han/hun kan arbeide ut fra.

Studienett og plagiat

Studienett tar sterk avstand fra all form for plagiat. Vi har tatt følgende forholdsregler mot plagiat:

  • Alt innhold i alle oppgaver er direkte søkbart via Studienetts søkefunksjon helt gratis.
  • For alle oppgavene er oppgavens tittel og Studienetts beskrivelse av oppgaven søkbar via Google.
  • Alle produkter produsert av Studienetts redaksjon har som overordnet mål å gjøre eleven i stand til å løse oppgaven best mulig i en eksamenssituasjon.
  • Vi har utgitt e-boken til elever Slik bruker du Studienetts oppgaver og veiledninger. Alle skoler får denne gratis, og den kan distribueres til elevene.

Les mer: Unngå å plagiere - Studienett lærer deg hvordan.

Kunnskapsdeling satt i system

I 2009 åpnet Studienett i Norge. Inspirasjon til siden kom fra søstersiden, Studienet.dk, som var den første internettbaserte tjenesten i Danmark som samlet inn og offentliggjorde oppgaver fra landets elever. Siden åpningen i 2009, har interessen for Studienett.no bare vokst, og i dag har siden Norges største samling av oppgavebesvarelser og veiledninger. Hver måned deler ca. 40.000 elever sine erfaringer med andre elever, og de lærer av hverandres feil. Stadig kommer nye elever til. Vil du også være med?

Velkommen til Studienett - vi håper du får mye ut av besøket!

Kontakt

Studienett Kundeservice.

Studienett.no er utgitt av Better Students ApS.

Better Students ApS
Silkeborgvej 2, 5. sal
8000 Aarhus C
Danmark
CVR. 31482933.

Du kan lese mer om Better Students på denne side: https://betterstudents.com.