9/11 and the War on Terror

I denne veiledningen får du hjelp til å jobbe med 11. september og krigen mot terror. Veiledningen er primært rettet mot engelskfaget, men kan også være relevant for arbeidet ditt med emnet i for eksempel historie eller samfunnsfag.

Veiledningen er utarbeidet for å kunne gi deg god oversikt over begivenhetene den 11. september, samt utviklingene i amerikansk utenriks- og innenrikspolitikk som fulgte i kjølvannet av disse. I tillegg får du forslag til konkrete kildetekster som setter emnet i perspektiv.  

Veiledningen er på engelsk, men i ordlisten på neste side finner du noen av de sentrale begrepene som er nyttige å kjenne til når det gjelder 11. september og krigen mot terror.

Oversikt

Den 11. september 2001 kapret medlemmer av terrororganisasjonen Al-Qaeda fire fly i det amerikanske luftrommet. To av flyene kolliderte med de to tårnene i det berømte World Trade Center i New York. Begge tårnene ble fullstendig ødelagt i angrepet, og tusenvis av mennesker omkom. Det tredje flyet rammet det militære hovedkvarteret Pentagon, mens det fjerde styrtet ned på et jorde, da de sivile passasjerene forsøkte å overmanne terroristene. 

Den amerikanske regjerningen som på det daværende tidspunktet var ledet av president George W. Bush, reagerte på dette angrepet på mange forskjellige måter. Utenrikspolitisk førte angrepet til en politikk om 'krig mot terror', som for eksempel resulterte i militære operasjoner i Afghanistan og Irak. Innenrikspolitisk innførte man nye lover som blant annet medførte større muligheter for overvåkning og mer makt til etterretningstjenester og politi. 

Krigen mot terror hadde innledningsvis stor støtte, men gradvis begynte flere kritiske røster å høres. Kritikken var for eksempel rettet mot omfanget av militære inngrep, mengden av sivile ofre i konfliktene, overgrep begått av amerikanske soldater, samt bruken av uetiske metoder som for eksempel tortur.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

9/11 and the War on Terror

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.06.2019
    Skrevet av Elev på Vg3