Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Notater

Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Historie

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

Besvarelse på prøve i Historie, om opplysningstid og revolusjoner. Oppgaven inneholder besvarelse på langsvarsoppgaven: Drøft hva som skjedde i 1814.

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

Opplysningstiden og revolusjoner Historie | Notater

Opplysningstiden og revolusjoner Historie | Notater

Historie

4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469

Sammendrag av kapittel 1. Opplysningstid og revolusjoner. Det du trenger til eksamen. Historie, VG3.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Oppgaver

Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Historie

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Spørsmål og svar om opplysningstiden. Oppgave 1 - 33. Historie Vg3, Cappelen

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Historie

5 5 5 5 5 5

Repetisjonsspørsmål og oppgaver kapittel 1 i Historieoppgaven og løsning på drøfting av hvordan opplysningstidens idealer i realiteten forandret samfunnet i USA, Frankrike og Norge. Historieboka...

Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Historie

4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667

Repetisjonspørsmål kapitel 1: opplysningstid og revolusjoner (spg 1 - 35) Historie VG3 (cappelen) 1. Det sentrale i opplysningstidens tenking var at filosofene kom med nye tanker om hvord...

Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Historie

4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077

Svar på repitisjonsspørsmålene til kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner, fra Cappelens lærebok i Historie Vg3.

Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Historie

5,3125 5,3125 5,3125 5,3125 5,3125 5,3125

Svar på oppgave 1-33 fra kapittel 1 - Opplysningstid og revolusjoner. Historie Vg3

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

Industrisamfunnet blir til Historie | Notater

Industrisamfunnet blir til Historie | Notater

Historie

4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571

Sammendrag av kapittel 2. industrisamfunnet blir til, i Historie Vg3. Her får du et overblikk og en gjennomgang av det viktigste fra kapitlet, kan brukes til øving til prøver eller eksamen. His...

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Oppgaver

Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Historie

0 0 0 0 0 0

Her finner du svar på repetisjonsspørsmål fra boken "Historie Vg3. Fra 1700-tallet til i dag" utgitt av Cappelen og skrevet av Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad. Spørsm...

Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Svar på repetisjonsoppgaver til kapittel 2 : Industrisamfunnet blir til, i Cappelens historiebok til Vg3. Besvarer oppgave 1-27.

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Notater

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Notater til historie om Demokratisering og nasjonalisme + noen personer. Historie VG3

Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Historie

4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364

Notater fra kapittel 3 i boken Historie VG3 Historie VG3. Innhold Ideologier i strid Konservatismen Liberalismen Tidlig sosialisme Februarrevolusjonen i 1848 Marxismen og anarkis...

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Historie

4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064

Sammendrag av kapittel 3. Demokratisering og nasjonalisme. Det du trenger til eksamen. Historie VG3

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Oppgaver

Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Historie

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Repitisjonsoppgaver fra boka "Historie VG3" under kapittel 3 - "Demokratisering og Nasjonalisme" Historie VG3

Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Historie

5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667

Tema: Demokratisering og nasjonalisme. Oppgaver 1-39.

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Oppgaver

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Historie

4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154

Besvarelse av alle repetisjonsspørsmålene til kapittel 4 i Cappelens Historiebok for Vg3. I tillegg er det gjort arbeidsoppgave 2 på de neste sidene. Spørsmålene og besvarelsene er gode i fo...

Kapittel 5: Første verdenskrig - Notater

Sammendrag | 1. verdenskrig og børskrakket

Sammendrag | 1. verdenskrig og børskrakket

Historie

5 5 5 5 5 5

Oppgaven inneholder et stikkordsmessig sammendrag om 1. verdenskrig og litt om børskrakket.

Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Historie

5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125

Innholder notater til historie boka for vgs tre, kapittel 5 (Første verdenskrig) Historie boka for vgs 3 (Fra 1700 tallet til i dag)

Kapittel 5: Første verdenskrig - Oppgaver

Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Historie

4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571

Svar på repetisjonsoppgaver 1-18 om Første verdenskrig.

Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Svar på repetisjonsspørsmål 1-30 side. 154 om første verdenskrig. Ja, Historie VG3

Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Historie

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

Oppgaven inneholder besvarelser på repetisjonsspørsmålene til kapittel 5 "Første verdenskrig" i Historie vg3 Cappelen Damm.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Notater

Kap. 7: 2. verdenskrig | Sammendrag

Kap. 7: 2. verdenskrig | Sammendrag

Historie

5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727

Dokumentet er et sammendrag av hele kapittelet om andre verdenskrig. Teksten er delt inn i avsnitt folk ulike tema, med sammendhengende tekst. Historie vg 3 Cappelen Damm

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Historie

5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759

Et sammendrag av kap. 7 i historieboka vg3 (Cappelen), om andre verdenskrig.

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Oppgaver

Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Historie

4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429

Sammendrag i form av svar på test deg selv-oppgaver om Andre verdenskrig. Oppgavene er tilhørende kapittel 7 i Historieboken til Cappelen, Vg3.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Notater

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Oppgaver

Repetisjonsspørsmål | Den kalde krigen

Repetisjonsspørsmål | Den kalde krigen

Historie

5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667

Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok)

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Eksamenskode: ISBN: 9788202275143