Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Notater

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Historie

Besvarelse på prøve i Historie, om opplysningstid og revolusjoner. Oppgaven inneholder besvarelse på langsvarsoppgaven: Drøft hva som skjedde i 1814.

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667
Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

4,90243902439024 4,90243902439024 4,90243902439024 4,90243902439024 4,90243902439024 4,90243902439024
Opplysningstiden og revolusjoner Historie Vg3 Notater

Opplysningstiden og revolusjoner Historie Vg3 Notater

Historie

Sammendrag av kapittel 1. Opplysningstid og revolusjoner. Det du trenger til eksamen. Historie, VG3.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Oppgaver

5,46153846153846 5,46153846153846 5,46153846153846 5,46153846153846 5,46153846153846 5,46153846153846
Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Historie

Svar på oppgave 1-33 fra kapittel 1 - Opplysningstid og revolusjoner. Historie Vg3

5 5 5 5 5 5
Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Historie

Repetisjonsspørsmål og oppgaver kapittel 1 i Historieoppgaven og løsning på drøfting av hvordan opplysningstidens idealer i realiteten forandret samfunnet i USA, Frankrike og Norge. Historieboka...

4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667
Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Historie

Repetisjonspørsmål kapitel 1: opplysningstid og revolusjoner (spg 1 - 35) Historie VG3 (cappelen) 1. Det sentrale i opplysningstidens tenking var at filosofene kom med nye tanker om hvord...

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Historie

Spørsmål og svar om opplysningstiden. Oppgave 1 - 33. Historie Vg3, Cappelen

4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077
Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Historie

Svar på repitisjonsspørsmålene til kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner, fra Cappelens lærebok i Historie Vg3.

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Notater

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667
Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

4,80769230769231 4,80769230769231 4,80769230769231 4,80769230769231 4,80769230769231 4,80769230769231
Industrisamfunnet blir til Historie Vg3 Notater

Industrisamfunnet blir til Historie Vg3 Notater

Historie

Sammendrag av kapittel 2. industrisamfunnet blir til, i Historie Vg3. Her får du et overblikk og en gjennomgang av det viktigste fra kapitlet, kan brukes til øving til prøver eller eksamen. His...

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Oppgaver

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Historie

Svar på repetisjonsoppgaver til kapittel 2 : Industrisamfunnet blir til, i Cappelens historiebok til Vg3. Besvarer oppgave 1-27.

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Notater

5,55555555555556 5,55555555555556 5,55555555555556 5,55555555555556 5,55555555555556 5,55555555555556
Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Historie

Notater til historie om Demokratisering og nasjonalisme + noen personer. Historie VG3

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Historie

Notater fra kapittel 3 i boken Historie VG3 Historie VG3. Innhold Ideologier i strid Konservatismen Liberalismen Tidlig sosialisme Februarrevolusjonen i 1848 Marxismen og anarkis...

4,95555555555556 4,95555555555556 4,95555555555556 4,95555555555556 4,95555555555556 4,95555555555556
Demokratisering og nasjonalisme Historie Vg3 Notater

Demokratisering og nasjonalisme Historie Vg3 Notater

Historie

Sammendrag av kapittel 3. Demokratisering og nasjonalisme. Det du trenger til eksamen. Historie VG3

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Oppgaver

5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667
Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Historie

Tema: Demokratisering og nasjonalisme. Oppgaver 1-39.

4,79166666666667 4,79166666666667 4,79166666666667 4,79166666666667 4,79166666666667 4,79166666666667
Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Historie

Repitisjonsoppgaver fra boka "Historie VG3" under kapittel 3 - "Demokratisering og Nasjonalisme" Historie VG3

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Oppgaver

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Historie

Besvarelse av alle repetisjonsspørsmålene til kapittel 4 i Cappelens Historiebok for Vg3. I tillegg er det gjort arbeidsoppgave 2 på de neste sidene. Spørsmålene og besvarelsene er gode i fo...

Kapittel 5: Første verdenskrig - Notater

5 5 5 5 5 5
Sammendrag av 1. verdenskrig og børskrakket

Sammendrag av 1. verdenskrig og børskrakket

Historie

Oppgaven inneholder et stikkordsmessig sammendrag om 1. verdenskrig og litt om børskrakket.

5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667
Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Historie

Innholder notater til historie boka for vgs tre, kapittel 5 (Første verdenskrig) Historie boka for vgs 3 (Fra 1700 tallet til i dag)

Kapittel 5: Første verdenskrig - Oppgaver

4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571
Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Historie

Svar på repetisjonsoppgaver 1-18 om Første verdenskrig.

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Historie

Svar på repetisjonsspørsmål 1-30 side. 154 om første verdenskrig. Ja, Historie VG3

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Historie

Oppgaven inneholder besvarelser på repetisjonsspørsmålene til kapittel 5 "Første verdenskrig" i Historie vg3 Cappelen Damm.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Notater

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

5,35849056603774 5,35849056603774 5,35849056603774 5,35849056603774 5,35849056603774 5,35849056603774
Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Historie

Et sammendrag av kap. 7 i historieboka vg3 (Cappelen), om andre verdenskrig.

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
2. verdenskrig Sammendrag kap. 7

2. verdenskrig Sammendrag kap. 7

Historie

Dokumentet er et sammendrag av hele kapittelet om andre verdenskrig. Teksten er delt inn i avsnitt folk ulike tema, med sammendhengende tekst. Historie vg 3 Cappelen Damm

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Oppgaver

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Historie

Sammendrag i form av svar på test deg selv-oppgaver om Andre verdenskrig. Oppgavene er tilhørende kapittel 7 i Historieboken til Cappelen, Vg3.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Notater

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Oppgaver

5,23529411764706 5,23529411764706 5,23529411764706 5,23529411764706 5,23529411764706 5,23529411764706
Repetisjonsspørsmål kapittel 8. Vest mot øst - Den kalde krigen

Repetisjonsspørsmål kapittel 8. Vest mot øst - Den kalde krigen

Historie

Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok)

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Eksamenskode: ISBN: 9788202275143