Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Historie eksamen januar 2008 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Vgs - Yrkesfaglig, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Historie Vg3 Cappelen.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Notater

Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Prøve i kapittel 1 – Opplysningstid og revolusjoner

Historie

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

Besvarelse på prøve i Historie, om opplysningstid og revolusjoner. Oppgaven inneholder besvarelse på langsvarsoppgaven: Drøft hva som skjedde i 1814.

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

Opplysningstiden og revolusjoner Historie | Notater

Opplysningstiden og revolusjoner Historie | Notater

Historie

4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469 4,97959183673469

Sammendrag av kapittel 1. Opplysningstid og revolusjoner. Det du trenger til eksamen. Historie, VG3.

Kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner - Oppgaver

Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Opplysningstidens tenkning repetisjonsspørsmål

Historie

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Spørsmål og svar om opplysningstiden. Oppgave 1 - 33. Historie Vg3, Cappelen

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Historie

5 5 5 5 5 5

Repetisjonsspørsmål og oppgaver kapittel 1 i Historieoppgaven og løsning på drøfting av hvordan opplysningstidens idealer i realiteten forandret samfunnet i USA, Frankrike og Norge. Historieboka...

Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Repitisjonsspørsmål til kapitlet "Opplysningstid og revolusjoner"

Historie

4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077 4,76923076923077

Svar på repitisjonsspørsmålene til kapittel 1: Opplysningstid og revolusjoner, fra Cappelens lærebok i Historie Vg3.

Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål

Historie

4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667 4,66666666666667

Repetisjonspørsmål kapitel 1: opplysningstid og revolusjoner (spg 1 - 35) Historie VG3 (cappelen) 1. Det sentrale i opplysningstidens tenking var at filosofene kom med nye tanker om hvord...

Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og revolusjoner

Historie

5,3125 5,3125 5,3125 5,3125 5,3125 5,3125

Svar på oppgave 1-33 fra kapittel 1 - Opplysningstid og revolusjoner. Historie Vg3

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet - Notater

Historie

4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667 4,16666666666667

Styrkenotat fra kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner samt kapittel 2 Industrisamfunnet blir til. Historie Vgs 3.

Industrisamfunnet blir til Historie | Notater

Industrisamfunnet blir til Historie | Notater

Historie

4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571

Sammendrag av kapittel 2. industrisamfunnet blir til, i Historie Vg3. Her får du et overblikk og en gjennomgang av det viktigste fra kapitlet, kan brukes til øving til prøver eller eksamen. His...

Kapittel 2: Industrisamfunnet blir til - Oppgaver

Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Repetisjonsoppgaver kap 2: industrisamfunnet blir til

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Svar på repetisjonsoppgaver til kapittel 2 : Industrisamfunnet blir til, i Cappelens historiebok til Vg3. Besvarer oppgave 1-27.

Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Repetisjonsspørsmål | Kapittel 2 | Industrisamfunnet blir til

Historie

0 0 0 0 0 0

Her finner du svar på repetisjonsspørsmål fra boken "Historie Vg3. Fra 1700-tallet til i dag" utgitt av Cappelen og skrevet av Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad. Spørsm...

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Notater

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme Notater

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Notater til historie om Demokratisering og nasjonalisme + noen personer. Historie VG3

Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Notater: Kapittel 3 - Demokratisering og nasjonalisme

Historie

4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364 4,63636363636364

Notater fra kapittel 3 i boken Historie VG3 Historie VG3. Innhold Ideologier i strid Konservatismen Liberalismen Tidlig sosialisme Februarrevolusjonen i 1848 Marxismen og anarkis...

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Historie

4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064 4,95744680851064

Sammendrag av kapittel 3. Demokratisering og nasjonalisme. Det du trenger til eksamen. Historie VG3

Kapittel 3: Demokratisering og nasjonalisme - Oppgaver

Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver kap 3: demokratisering og nasjonalisme

Historie

5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667 5,16666666666667

Tema: Demokratisering og nasjonalisme. Oppgaver 1-39.

Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Repetisjonsoppgaver - Demokratisering og Nasjonalisme

Historie

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Repitisjonsoppgaver fra boka "Historie VG3" under kapittel 3 - "Demokratisering og Nasjonalisme" Historie VG3

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 4: Kolonialisme og imperialisme - Oppgaver

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3

Historie

4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154 4,53846153846154

Besvarelse av alle repetisjonsspørsmålene til kapittel 4 i Cappelens Historiebok for Vg3. I tillegg er det gjort arbeidsoppgave 2 på de neste sidene. Spørsmålene og besvarelsene er gode i fo...

Kapittel 5: Første verdenskrig - Notater

Sammendrag | 1. verdenskrig og børskrakket

Sammendrag | 1. verdenskrig og børskrakket

Historie

5 5 5 5 5 5

Oppgaven inneholder et stikkordsmessig sammendrag om 1. verdenskrig og litt om børskrakket.

Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Notater til Første verdenskrig, Vgs 3

Historie

5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125

Innholder notater til historie boka for vgs tre, kapittel 5 (Første verdenskrig) Historie boka for vgs 3 (Fra 1700 tallet til i dag)

Kapittel 5: Første verdenskrig - Oppgaver

Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie

Historie

4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571 4,71428571428571

Svar på repetisjonsoppgaver 1-18 om Første verdenskrig.

Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Repetisjonsspørsmål s. 154 om første verdenskrig

Historie

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Svar på repetisjonsspørsmål 1-30 side. 154 om første verdenskrig. Ja, Historie VG3

Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Første verdenskrig - Repetisjonsspørsmål

Historie

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

Oppgaven inneholder besvarelser på repetisjonsspørsmålene til kapittel 5 "Første verdenskrig" i Historie vg3 Cappelen Damm.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 6: Mellomkrigstid - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Notater

Kap. 7: 2. verdenskrig | Sammendrag

Kap. 7: 2. verdenskrig | Sammendrag

Historie

5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727 5,27272727272727

Dokumentet er et sammendrag av hele kapittelet om andre verdenskrig. Teksten er delt inn i avsnitt folk ulike tema, med sammendhengende tekst. Historie vg 3 Cappelen Damm

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Historie

5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759 5,37931034482759

Et sammendrag av kap. 7 i historieboka vg3 (Cappelen), om andre verdenskrig.

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

Kapittel 7: Andre verdenskrig - Oppgaver

Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Test deg selv: Andre verdenskrig - Historie Vg3

Historie

4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429 4,28571428571429

Sammendrag i form av svar på test deg selv-oppgaver om Andre verdenskrig. Oppgavene er tilhørende kapittel 7 i Historieboken til Cappelen, Vg3.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Notater

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Notater til kapittel 7 og 8 historie vg3

Historie

5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143 5,42857142857143

Notater til kapittel 7: Andre verdenskrig og kapittel 8: vest mot øst - Den kalde krigen. Notatene er skrevet i stikkordsform og er satt opp oversiktlig med undertitler.

Kapittel 8: Vest mot øst - den kalde krigen - Oppgaver

Repetisjonsspørsmål | Den kalde krigen

Repetisjonsspørsmål | Den kalde krigen

Historie

5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667 5,29166666666667

Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok)

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 9: Europa - fra splittelse til samling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 10: Norge fra gjenreisning til oljerikdom - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 12: Stormakter i øst - Japan, Kina og India - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Notater

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Kapittel 13: Avkolonisering og utvikling - Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Eksamenskode: ISBN: 9788202275143