Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Reklameanalyse og Analyse av "Takk til det Norske Folk"

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 (2 anmeldelser)
Skole Vgs - Studiespesialisering Vg3 Fag Norsk Karakter 4 Antall sider 3 Antall ord 685 Filformat PDF
Reklameanalyse og Analyse av "Takk til det Norske Folk"

Kortsvarsoppgave, Retorisk analyse: Reklameanalyse og Analyse av "Takk til det Norske Folk"

Besvarelse på eksamen i Norsk Sidemål Vår 2012, med analyse av reklame for Tine og retorisk analyse av Kong Haakons nyttårstale 17.mai 1945: Takk til det norske folk.

Oppgaver:

- Kortsvar: Formuler kort bodskapen i den samansette teksten på mjølkekartongen frå Tine Meierier. Peik pà nokre verkemiddel og den funksjonen dei har i teksten.

- Langsvar: Vedlegg: Talen «Takk til det norske folk» av kong Haakon 7., frå 17. mai 1945 Analyser talen. Bruk omgrep frâ retorikken.
Du skal bruke omgrep frå retorikken, men det er viktigare at du viser at du forstår omgrepa, enn at du bruker mange faguttrykk. Du bør underbyggie momenta dine ved å bruke eksempel frå teksten.

Lærers kommentar
Flott analysert, husk å ta for deg budskapet i den sammensatte teksten. Helhetlig veldig bra, men noe kort!

Studienetts kommentar:
Langsvaret er alt for kort og det mangler bruk av sitater. Kortsvaret er utfyltende.

Innhold
Del A kortsvaroppgåve
Del B langsvaroppgåve

Utdrag
Den samansette teksten frå Tine e ein reklame for Tine mjølk og vitamin D, mottakarane er dei som e opptekne av ein sunn livsstil og dei som drikk mjølk. Mediet som binder saman avsendar og mottakar som den samansette teksten e henta frå ein mjølkekartong frå Tine, og Tine Meierier e avsendaren.
Reklamen e massekommunikasjon, der avsendaren ikkje kan gi respons på bodskapen i teksten...

Den retoriske situasjonen e den første 17.mai talen etter krigen, Kong Haakon takker folket for deira tålmodighet og innsats under krigen. Mottakarane e nordmenn, som kjem tydelig fram i starten på talen, «Kjære landsmenn» og avsendaren e Kong Haakon. Dei viktigaste omstenda som avgjer kva avsendaren kan gjere e at det e einvegskommunikasjon. Mediet som e brukt e radio, og talen e frå 17.mai 1945... [Les mer nå]


Brukernes anmeldelser av: Reklameanalyse og Analyse av "Takk til det Norske Folk"


4 4 4 4 4 4 , 06.05.2013

hjalp meg veldig ! :D :D :D :D men del to var litt dårlig -.-

Skrevet av: Elev på Vg3


1 1 1 1 1 1 , 17.12.2013

Til lite hjelp og svak nynorsk

Skrevet av: Elev på Vg2

Finn flere oppgaver fra samme fag eller av samme sjanger