Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Islam: De syv dimensjonene i religion

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 (6 anmeldelser)
Skole Vgs - Studiespesialisering Vg3 Fag Religion og etikk Karakter 5 Antall sider 5 Antall ord 2439 Filformat PDF
Islam: De syv dimensjonene i religion

Analyseoppgave: Islam: De syv dimensjonene i religion

Oppgave om religionen Islam og dens innhold. For å undersøke og analysere religionen er den her satt inn i Ninian Smarts teori om religionens syv dimensjoner:

1) Læren – den filosofiske dimensjonen, de grunnleggende forestillingene
2) Myten – den fortellende dimensjonen, fortellinger om sentrale emner
3) Riten – handlingsdimensjonen, gudstjenester, meditasjon, offer, bønn
4) Opplevelsen – følelsesdimensjonen
5) Etikken – den lovmessige dimensjonen, regler for rett livsførsel
6) Organisasjonen – den sosiale dimensjonen
7) Bygningen – den materielle og kunstneriske dimensjonen

Lærers kommentar
Du har løst oppgaven bra. Fin intro og bra disponert.

Utdrag
ISLAM – DE SYV DIMENSJONENE

Når en skal sammenligne forskjellige religioner, trengs et verktøy eller oppsett som gjør det sammenlignbart. Den amerikanske religionsforskeren Ninian Smart presenterte i sin tid en teori om at alle religioner kan deles inn i syv dimensjoner. I denne oppgaven vil jeg undersøke religionen islam ved hjelp av Smarts syv dimensjoner.

De syv dimensjonene:
1) Læren – den filosofiske dimensjonen, de grunnleggende forestillingene
2) Myten – den fortellende dimensjonen, fortellinger om sentrale emner
3) Riten – handlingsdimensjonen, gudstjenester, meditasjon, offer, bønn... [Les mer nå]


Brukernes anmeldelser av: Islam: De syv dimensjonene i religion


5 5 5 5 5 5 , 30.09.2013

Veldig bra og nyttig for meg

Skrevet av: Elev på Vg3


5 5 5 5 5 5 , 05.11.2013

Veldig bra, men kunne vært mer utfyllende:)

Skrevet av: Elev på Vg3


5 5 5 5 5 5 , 27.11.2014

Himla greit når e ska ha ein presentasjon om islam knytta te ein a dei sju dimensjonene (Y) Thank u

Skrevet av: Elev på Vg3


3 3 3 3 3 3 , 14.11.2014

Denne var bra, men kunne vært litt mer utfyllende.

Skrevet av: Elev på Vg2

Se flere anmeldelser (6)
Finn flere oppgaver fra samme fag eller av samme sjanger