Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Fascisme og Nazisme: en sammenligning

5 5 5 5 5 5 (8 anmeldelser)
Skole Vgs - Studiespesialisering Vg3 Fag Historie Karakter Ingen karakter gitt Antall sider 4 Antall ord 685 Filformat Word2003
Fascisme og Nazisme: en sammenligning

Sammendrag: Fascisme og Nazisme: en sammenligning

Oppgavem inneholder punktvis notater om hva Nazismen/Fascismen er. Den tar for seg likheter, definisjoner, fascismen i Italia og Nazismen i Tyskland

Kan brukes som notater.

Tidslinjer 2, Verden og Norge.

Innhold:
1. Def
2. Likheter
3. Fascismen i Italia
4. Nazismen i Tyskland

Utdrag
FASCISME OG NAZISME


1.Def: Fascisme: latin fasces = risknipper som var romerske embetsmenns
maktsymbol
Nazisme: forkortelse for Nazionalsozialismus (sosialdarwinisme, raseteorier,
og jødehat sto sterkere enn i
andre former for fascisme)
2. Likheter:
• oppsto i kjølvannet av 1.VK → misfornøyde med fredsoppgjøret
• nasjonalistisk
• antidemokratisk
• antisosialistisk og antikommunistisk
• imperialistisk
• staten styres av en ELITE med en sterk FØRER i spissen, (IL DUCE, DER FÜHRER )
absolutt lydighet mot føreren
• voldelig (mot svake grupper + politiske rivaler )
• ritualer/ytre effekter
• mål: sterk stat... [Les mer nå]


Brukernes anmeldelser av: Fascisme og Nazisme: en sammenligning


6 6 6 6 6 6 , 14.02.2013

fin , hjalp mye med prøvenotater

Skrevet av: Elev på Vg3


6 6 6 6 6 6 , 17.03.2014

en bra oppgave hwgjefdjhebfdhew


4 4 4 4 4 4 , 14.04.2013

Bra mal for min fremføring

Skrevet av: Elev på Vg3

Se flere anmeldelser (8)
Finn flere oppgaver fra samme fag eller av samme sjanger