Engelsk eksamen vår 2011

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 (15 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Ungdomsskolen 10. klasse

Fag

Engelsk

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

4

Antall ord

1000

Filformat

PDF

Engelsk eksamen vår 2011

Besvarelse på Engelsk Eksamen vår 2011.
Først besvarelse på hva jeg syns om "Focus Magazine", og hva som kunne bli gjort bedre.

Deretter fortelle jeg en fortsettelse av en liten tekst fra "The Hunger Games"

The Hunger Games
Focus Magazine

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.